Oturum Aç

 Misyonumuz ve Vizyonumuz

Misyonumuz

Dünya standartlarında bir eğitim ile kendi değerlerini özümseyen, evrensel değerlere açık, iyi eğitim almış, bilimsel anlayışa sahip, görevine ve insani değerlere bağlı, mesleğinde başarılı, nitelikli, özgüveni yüksek, kendisi ve çevresiyle barışık, etik ve akademik değerlere bağlı, sorumluluk bilinci yüksek ve üretken diş hekimleri, uzmanlar ve akademisyenler yetiştiren bir kurum olmaktır.  Bunun yanı sıra bilimsel alandaki gelişme ve yenilikleri yakından takip ederek çalışma ve araştırmalarıyla ulusal ve uluslararası arenada başarılı, modern araç gereçlerle donatılmış kliniklerle, hastalara üst düzey kalitede ağız ve diş sağlığı hizmeti sunmak ve bilim dünyasına katkıda bulunmaktır.

Vizyonumuz

Eğitim, öğretim ve hasta tedavisinde, bilimsel çalışmalar ve araştırmalarda, ulusal ve uluslararası düzeyde kendini kabul ettirmiş, uluslararası nitelikte öğrenci ve öğretim elemanı yapısına sahip ve öncelikli olarak tercih edilen bir fakülte olmaktadır. Etik değerlere saygılı, hasta haklarına duyarlı, hizmet kalitesine özen gösteren ve hasta memnuniyetini ön planda tutan, bilimsel çalışmalardaki etkinliği ile Türkiye ve dünyanın sayılı Diş Hekimliği Fakülteleri arasında yer alan, hekimlik ve tedavi hizmetleri alanında önder, dinamik ve örnek alınan bir kurum olmaktır.

Temel Değerler

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ulusal ve uluslararası düzeyde stratejik amaç ve hedeflerini gerçekleştirirken aşağıdaki ilke ve değerlere bağlıdır:

​- Vakıf kültürüne bağlı

- Bilimsel anlamda özgür

- Kurumsal anlamda özerk

- Şeffaf ve hesap verebilir

- Katılımcı ve farklılıklara saygılı

- Paydaşlarıyla sürekli iş birliği içinde

- Rekabetçi

- Kalite odaklı

- Öğrenci odaklı

- Çağın gereksinimlerine ayak uydurabilir