Oturum Aç

 Hasta Bilgilendirme

Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalımızda 2 Doçent, 1 Yardımcı Doçent, 1 Uzman doktor,7 uzmanlık öğrencisi, 1 pratisyen diş hekimi  bulunmaktadır.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine gelmek isteyen hastalar internet veya telefonla  Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi (İlk Muayene) kliniğinde muayene olmak için randevu alırlar. İlk muayenesi yapıldıktan sonra Restoratif Diş Tedavisi Bölüm sekreterinden mesai saatleri içinde olmak kaydıyla Doç.Dr/Yrd.Doç.Dr/Uzman Dr./Stajyer Dr. Randevusu alabilirler. Ayrıca İnternational Klinik çalışma saatlerinde Doçent ve Yardımcı Doçent doktorlarımız tarafından, mesai dışı çalışma saatlerinde uzman doktor ve uzmanlık öğrencilerimiz tarafından da tedavi olabilirsiniz.

protetik.JPG

Hastaların randevu saatinden en az 15 dk önce kayıt açtırmaları gereklidir. Her hastaya 1 saatlik tedavisi süresi ayrılmıştır. Hastaların bu sürenin 1/4'ü kadar süreden fazla randevularına geç kalmaları durumunda kalan sürede sağlıklı bir dolgu yapılamayacağından ve sonraki randevulu hastanın randevu saati ile çakışacağından hastalar tedaviye alınamaz ya da sonraki randevulu hastalardan herhangi biri tedaviye gelmezse beklemeyi kabul ettiği takdirde gelmeyen hastanın yerine tedaviye alınır. Tüm hastalar randevularına geldiği takdirde, tekrar randevu alarak tedaviye gelmesi gerekir. Bir randevuda yapılacak işe göre 1 ya da 2 dişinize restorasyon yapılmaktadır. Dolgu dışında başka işlem yapılacak ise doktorunuz tarafından işlem süreniz hakkında bilgilendirileceksiniz.

protetik-2.JPG

İşlemleri tamamlanan hastalara doktorun kendisi ya da bölüm sekreteri tarafından gerekli ise yeniden randevu verilir ve her seansta Hasta Onam Formunu okumalılar ve tedaviyi kabul ettikleri takdirde kendi el yazıları ile doldurmaları gerekmektedir.

protetik-4.JPG

İşleme başlamadan önce hastaların kullandıkları ilaç, sistemik bir rahatsızlık, bulaşıcı hastalık vb. gibi tıbbi durumları hakkında hekimlerine bilgi vermeleri tedavinin işleyişi açısından yararlı olacaktır. Hastaların randevularına gelirken aç gelmemeleri, düzenli kullanmaları gereken ilaçları varsa ilaçlarını içerek gelmeleri, antibiyotik proflaksisi gereken hastaların randevu saatinden önce doktorunun önerdiği şekilde ilaçlarını almış olmaları gereklidir. Planlanan tedavi ve işlemler sırasında bir takım riskler ve komplikasyonlar meydana gelebilir. Bu riskler; tedavi süresince ağrı ve rahatsızlık hissi, şişlik, enfeksiyon, kanama, yandaki dişte ve yumuşak dokuda yaralanma, temporomandibuler eklem bozukluğu, geçici veya kalıcı hissizlik ve alerjik reaksiyonlardır.

protetik-3.JPG

Hastada mevcut olan bir sistemik hastalık, bir hastalığa bağlı olarak kullandığı herhangi bir         ilacın yapılacak olan tedaviyi engellemesi ya da olumsuz olarak etkilemesi söz konusuysa, ilgili hastalık ve/veya ilaç kullanımı ile ilgili tedavi öncesi doktorunuzdan konsültasyon istenebilir.

restoratif7.JPG

Hastanın diş tedavisi sürerken, ilk muayenede belirlenen tedavi planından farklı veya ek tedavi     gereksinimleri ortaya çıkabilir. Değişiklikler söz konusu olduğunda tarafımızdan bilgilendirileceksiniz. SGK'nın ödeme yapmadığı restoratif işlemlerde üniversitemizin belirlediği fiyatlar dahilinde tedavi bedelleri hasta tarafından karşılanır.

restoratif7.JPG

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde diş hekimliği öğrencilerinin eğitimi yapılmaktadır. Bu eğitim süresince stajyer diş hekimleri hastaların rutin tedavilerini öğretim üyeleri ve asistanlar denetiminde gerçekleştirmektedir.

Diş hekimliği eğitiminin geliştirilebilmesi için, hastanın klinik fotoğraflarının teşhis, bilimsel, eğitimsel veya araştırma amaçlı kullanımı gerekebilir.

Her aşamada elde edilen bilgiler sizinle paylaşılacak ve bilgilendirileceksiniz.

Dişlerinizin en geç 6 ayda bir kontrolü zorunludur. Kontrol randevusu için randevu almanıza gerek yoktur.

Dişlerinizi gece yatmadan önce itina ile fırçalamayı unutmayınız.   

Sağlıklı ve mutlu günler dileğiyle.