Oturum Aç

 Genel Bilgiler

Restoratif Diş Tedavisi diş sert dokularını ilgilendiren, bakteri kaynaklı ya da bakteri olmaksızın gelişen tüm rahatsızlıkların ya da mevcut estetik şikayetlerin teşhis, tedavi ve takibini gerçekleştiren uzmanlık dalıdır. Erişkin dişlerinde çürük, diş aşınmaları (abrazyon, erozyon, atrisyon, abfraksiyon), mine hipoplazisi, hipokalsifikasyon, renklenme ve travma gibi nedenlerle meydana gelen defektlerin etyolojisi, patolojisi, tanısı, tedavisi ve önlenmesi ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Güncel estetik restoratif dolgu malzemelerini kullanarak hastaların ağız içi estetik, fonetik ve fonksiyonel gereksinimlerini sağlar. Restoratif  diş tedavisi; diş yapılarının gelişimsel ve kazanılmış hastalıklar nedeniyle bozulan formlarını düzeltmek, restore etmek, dişin fonksiyon ve estetiğini iade etmek ve en önemlisi patolojinin yeniden oluşmasını önleyici tedbirleri alacak koruyucu diş hekimliği prensiplerini uygulamayı amaçlar. Özellikle son yıllarda tüm dünyada "adeziv", "estetik", "kozmetik" diş Hekimliği gibi yeni kavramlar bu bölümün uygulama alanlarındandır.

Bu alanda uygulanan tedaviler:
Çürük diş restorasyonu
Kırık diş restorasyonu
Vital ve devital diş beyazlatma
Estetik diastema kapatılması
Dentin hassasiyeti tedavisi
İndirekt  restorasyonlar ( inley, onley, endokron ve tek kron restorasyonlar)

Laminate veneer uygulamaları(porselen ve kompozit)

Cad-Cam ile yapılan restorasyonlar

Fiberle güçlendirilmiş kompozit dolgular

Fiber post uygulamaları