Oturum Aç

 Hasta Bilgilendirme

Çocuklarda dişlenme:

Süt dişleri genellikle bebek altı aylıkken çıkmaya başlar. Yaklaşık olarak 3 yaşında iken süt dişlerinin sürmesi tamamlanır. Bu dönemde ağızda 20 süt dişi bulunmaktadır. Süt dişleri yapısal farklılıklarından dolayı aşınmaya ve çürüğe daha yatkındır.

6 yaşına gelindiğinde süt dişleri yerlerini daimi dişlere bırakmaya başlarlar. Bu durum ortalama 13 yaşına kadar devam eder. Ağızda hem süt dişlerinin hem de daimi dişlerin yer aldığı 6-13 yaş arası bu dönem karışık dişlenme dönemi olarak adlandırılır. Bu dönemde süt dişlerindeki mevcut çürükler, yeni süren daimi dişlerin sağlığını da olumsuz etkiler.

pedodonti-2.JPG 

Süt dişlerinde tedavi:

Süt dişlerindeki mevcut çürükler; dolgu, amputasyon, kanal tedavisi ve diş çekimi gibi işlemler ile tedavi edilir. Süt dişlerinde yapılan uygun tedaviler daimi dişleri etkilemez. Ama tedavi edilmemiş süt dişlerinde bulunan çürükler ve oluşabilecek iltihabi durumlar daimi dişleri olumsuz etkiler.

 pedodonti.JPG

Koruyucu Diş Hekimliği:

Diş çürüklerinin tedavi edilmesinin yanısıra yapılan tedaviler ile elde edilen ağız-diş sağlığının idamesi de çok önemlidir. Bu durum diş fırçalama alışkanlığının çocuğa kazandırılması, şekerli ara-öğün sayısının azaltılması, diş hekiminin gerekli gördüğü durumlarda özel ağız bakım ürünlerinin kullanılması ve koruyucu diş hekimliği uygulamalarının profesyonel olarak yapılması ile sağlanabilir. Çürük riski yüksek çocukların yanısıra çürük oluşumunun engellenebilmesi için çürüksüz çocuklarda da fissür örtücüler ve topikal flor uygulamaları gibi koruyucu diş hekimliği tedavileri faydalı ve gereklidir.

pedodonti-3.JPG 

Genel Anestezi Ve Sedasyon Altında Diş Tedavileri:

Diş çürükleri nedeniyle oluşan ağrı çocuklarda çok ciddi sonuçlara ulaşabilmektedir. Özellikle yemek yerken artan ağrılar yüzünden çocuklarda kilo kaybı ve dolaylı olarak gelişim problemleri oluşabilmektedir. Okul çağındaki çocukların başarı durumlarını da etkileyebilecek sorunlara yol açan diş çürüklerinin mümkün olduğunca erken tedavi edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle; bedensel ya da zihinsel engelli çocuklarda, daha önce kötü bir deneyim yaşamış ve tedaviye ikna edilemeyecek kadar korkan, endişe duyan çocuklarda, yapılması gereken birçok diş tedavisi olmasına rağmen yeterli iletişimi kurmanın mümkün olmadığı küçük yaştaki çocuklarda diş tedavilerinin genel anestezi altında yapılması uygundur. Genel anestezi, bu konuda uzmanlık yapmış anestezi doktorları tarafından gerçekleştirilen, hastanın kontrollü bir şekilde bilinçsiz ve ağrısız konuma getirilmesi işlemidir.

Diş hekimliğinde genel anestezi hangi durumlarda tercih edilir?

·         Zihinsel engelli hastalarda

·         Tedaviyi olumsuz etkileyebilecek bedensel engeli olan hastalarda

·         Korkan ve endişe duyan hastalarda

·         Tedavi için ikna edilemeyen yaşı küçük çocuklarda

·         Özel cerrahi girişimlerde

Genel anestezi altında diş tedavilerinin yapılması ne kadar güvenlidir?

Modern anestezi teknikleri ve deneyimli anestezi ekibi ile risk çok azdır. Özellikle herhangi bir sistemik hastalığı olmayan sağlıklı bireyler için diş tedavileri gibi küçük operatif işlemlerin genel anestezi altında yapılması yaygın bir risk taşımamaktadır.