Oturum Aç

 Genel Bilgiler

Ortodonti Anabilim Dalımız, güncel bilgilerin ışığında modern ve bilimsel ilkeleri temel alarak Üniversitemizin Diş Hekimliği Fakültesi lisans eğitiminin yanı sıra lisansüstü eğitimde de ülkemizdeki en başarılı Anabilim Dallarından birisidir.

Kurulduğu günden bu yana akademik kadrosuyla kliniğimizde dişsel ve iskeletsel Ortodontik problemlere sahip hastaların tedavisi rutin olarak yapılmaktadır. Aşırı iskeletsel çene bozukluğu olan hastaların tedavileri ortognatik cerrahi uygulamaları ile interdisipliner olarak yürütülmektedir. Erişkin bireylere de yaş sınırı olmaksızın tedaviye engel teşkil edecek bir durum yoksa ilgili uzmanlık dalları ile multidisipliner olarak Ortodontik tedaviler yapılmaktadır. Bunun dışında lingual Ortodonti veya şeffaf plak tedavileri gibi güncel Ortodontik tedavi yöntemleri de kliniğimizde uygulanmaktadır. Hasta tedavilerinde uluslararası düzeyde kabul görmüş protokoller ve uygulamalar standart olarak referans alınmaktadır.

Anabilim Dalımızda eğitim–öğretim ve hasta tedavilerinin yanı sıra bilimsel çalışmalarla Ortodonti literatürüne katkıda bulunmak amacıyla araştırma ve geliştirme faaliyetleri de devam ettirilmektedir. Ayrıca bilimsel gelişimi desteklemek adına üniversitemiz ve ulusal kuruluşlar tarafından desteklenen bilimsel araştırma projeleri yürütülmekte ve planlanmaktadır.

Kliniğimiz, Diş hekimliği Fakültesi B blokta, ikinci katta yer almaktadır ve 22 diş ünitinden oluşmaktadır. Ortodonti Anabilim Dalına başvuran hastaların planlamaları her hafta rutin olarak vaka toplantılarında bütün doktorlarımız ile öğretim üyelerimizin katılımıyla toplantı salonumuzda yapılmaktadır ve her hasta için detaylı tedavi planı tartışılıp karar verilmektedir. Bununla beraber bölümümüz bünyesinde hastaların tedavi kayıt ve bilgisayar analizlerinin yapıldığı analiz laboratuvarı, apareylerin yapıldığı Ortodonti laboratuvarı ve hasta fotoğraflarının çekildiği görüntüleme odası bulunmaktadır.

Diş Hekimliğinde uzmanlık/doktora eğitimi kapsamında Anabilim Dalımızda üst düzey mesleki bilgi sahibi olan hekimler yetiştirmek amacıyla her hafta düzenli olarak teorik ve pratik uzmanlık/doktora dersleri verilmekte olup güz ve yaz dönemlerinde ayrı ayrı planlanarak bütün bir eğitim dönemi boyunca devam etmektedir. 

Uzmanlık ve doktora öğrencileri, her hafta hasta planlamalarının yapıldığı vaka toplantılarına katılmaktadır ve bu toplantılarda detaylı bir şekilde teşhis ve tedavi planlama becerilerini geliştirmektedirler. Anabilim Dalımızdaki uzmanlık ve doktora öğrencileri güncel ortodonti literatürünü haftalık makale tartışmaları ve seminer sunumları ile takip etmektedirler. Ayrıca haftada belli günlerde ortognatik cerrahi tedavisi olacak hastaların muayene ve ameliyat planlamaları ilgili uzmanlığın öğretim üyeleri ile kliniğimizde hasta başında tartışılarak yapılmaktadır.  ​