Oturum Aç

 Hekim Hakları

HEKİMİN MESLEK ETİK KURALLARI

Meslek eğitiminde yüksek teknolojinin uygulama alanları ile tanışan bir hekim, iş yaşamında tanı ve tedavide

söz konusu gelişmeleri yaşatmayı isteyebilir.Hekim hastasını teknolojik açıdan daha ileri olan bir merkeze  sevk edebilir.

Hekim mesleğini uygularken yasal, politik, toplumsal, estetik ve ekonomik değerlerle çatıışabilir.Bu çatışmayı çözümlerken hekimin özgür ve bağımsız karar verme hakkı vardır.

Mesleki uygulamada hekimin gereksinim duyduğu klinik özgürlüğün sağlanmasına engel olabilecek her türlü baskı girişimini reddetme hakkı vardır. Özellikle adli hekimlik alanında sorun çıkartabilen bu durumuda hekim Cumhuriyet Savcılığına, Dünya Hekimler Birliğine ve Avrupa İnsan Hakları Komisyonuna başvurulabilir.

Hastanın değerlerine saygı duyulan bir ilişkide, hekimler kendi de değerlerini savunabilirler.Bir hekim kendi değerlerine ters düşen uygulamalara zorlanmamalıdır.

Hekimin mesleğini uygularken sağlık risklerini en aza indirecek çalışma koşullarını talep etme hakkı vardır.

Hekimlerin ağır mesleki bilgi, yoğun emek gerektiren ve riskli olan hizmetlerinin karşılığı ödenmelidir.

Hasta-hekim ilişkisinin temeli karşılıklı güvendir.Hekimin, kendisine güvenmeyen hastanın başka bir hekime devredilmesini isteme hakkı vardır.

Hekimlerin çalıştıkları kurumlarda ve yaşadıkları ülkede yönetsel süreçlerde etkili olma ve sağlıkla ilgili hazırlanan mevzuatta görüş bildirme hakkı vardır.

Hekim danışmaya gereksinim duyabilir. Bu danışmanlık süreci, tanı ve tedavi sorunları için olduğu kadar, etik sorunlar içinde söz konusu olabilir.Her hekimin, etik karar verirken yetersiz kaldığı durumlarda bir klinik etik uzmanından danışmanlık isteme hakkı vardır.

Hekim başladığı tedaviyi sonuçlandırır, eksikleri tamamlar, hastayı iyileştirinceye kadar takip eder.Fakat

hekimin hastanın tamamen iyileşeceğini söylemeye hakkı yoktur. Hastada hekimden böyle bir söz talep edemez.

Hekim hastasına gerekli özeni gösterir, hastanın bilgi ve bilgilerini iyi bir şekilde kaybeder.Ancak hekimin, hukuk davalarında, meslek sırrı nedeniyle tanıklıktan çekinme hakkı vardır.

Bir hastalığın tedavisinde aynı anda birden fazla tedavi yöntemi uygulnabilmekte ise, hekim bunlardan dilediğini seçmeye özgürdür.