Oturum Aç

 Hasta Hakları

​​​

HASTA HAKLARI

Hastanın;

Adalet ve hakkaniyet çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,

Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsfi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya,

Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlıkhizmetlerinden faydalanmaya,

Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan hekimlerinden ve digger personelin kimliklerini, görev ve ünvanlarını öğrenmeye,

Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı olarak istemeye,

Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya,

Tıbbi müdahelelerde rızanın alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya,

Tedaviyi reddetmeye veya durdurulmasını istemeye,

Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,

Kuruluşun imkanları ölçüsünde dini vecibelerini yerine getirmeye,

Saygı, özen ve nezaket çerçevesinde sağlık hizmeti almaya,

Yatarak tedavi görülen durumlarda, kurum ve kuruluşlarca belirlenen zaman ve esaslara uygun olarak

ziyaretçi kabul etmeye,

Yatarak tedavi görülen durumlarda sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmaya,

Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü müracaat,şikayet ve dava hakkını kullanmaya,

Gerektiği sürece, sağlık hizmetlerinden yararlanmaya,

Verilen hizmetler konusunda görüşlerini ifade etmeye hakkı vardır.

 

HASTA SORUMLULUKLARI

Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır.

Hasta, sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.

Hasta, yakınlarını, daha once geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi nbir tedavi group görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili tüm bilgileri tam, eksiksiz vermelidir.

Hasta, başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.

Hasta, Sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır.

Hastanın, tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir.

Hasta, randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir.

Hasta, hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.

Hasta, hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.

Hasta, tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.

Hastanın, tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir.

Hasta, uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.