Oturum Aç
  • Covid-19 Pandemi Süreci Sınav ve Staj Programı ile Uygulama Esasları - 21/05/2020

 

1)    Covid-19 Pandemisi nedeniyle 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı sınav tarihleri yeniden belirlenmiştir ve  aşağıdaki tarihlerde yapılacaktır:

 

Teorik/Uygulama Ders Sınav Tarihleri
Vize29 Haziran 2020   -   03 Temmuz 2020
Final06 Temmuz 2020  -  17 Temmuz 2020
Bütünleme27 Temmuz 2020 – 07 Ağustos 2020

 

Uygulamalı Ders Sınav Tarihleri
Klinik Gözlem Final20 Temmuz – 24 Temmuz 2020
Klinik Öncesi Uygulama Final20 Temmuz – 24 Temmuz 2020
Klinik Gözlem Bütünleme 27 Temmuz – 07 Ağustos 2020
Klinik Öncesi Uygulama Bütünleme27 Temmuz – 07 Ağustos 2020
Klinik Eğitim Bütünleme 17 Ağustos – 26 Ağustos 2020

 

Tek Ders / Tamamlama Sınav Tarihleri
1, 2, ve 3. Sınıflar10 Ağustos – 14 Ağustos 2020
4. ve 5. Sınıf27 Ağustos – 28 Ağustos 2020

 

 

2)    Tüm teorik ve uygulama dersleri sınavları (Vize/Final/Bütünleme/Tamamlama/Tek Ders) yüz yüze yapılmayacak olup, online yapılacaktır.

 

a.     Türk Dili, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi, Seçmeli derslerin vize ve final sınavları ödev/proje teslimi şeklinde yapılacaktır.

 

b.     Tüm sınıfların teorik ders sınavları (a maddesinde belirtilen dersler hariç),  1., 2. ve 3. sınıfta bulunan Klinik Öncesi Uygulama dersleri sınavları ve 3. sınıf Klinik Gözlem dersi sınavları KEYPS sistemi üzerinden online olarak yazılı sınav şeklinde yapılacaktır.

 

c.     4. ve 5. sınıfta bulunan Klinik Eğitim (Staj) dersleri sınavları online sistem üzerinden sözlü sınav şeklinde yapılacaktır.

 

 

3)    2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı yıllık teorik derslerin, bahar döneminde yapılması planlanan vize sınavları iptal edilmiştir. Bu bağlamda sadece bu derslerin ders geçme notunun belirlenmesi ve not ortalamasının hesaplanmasında aşağıdaki kurallar uygulanacaktır:

 

  1. Güz döneminde yapılan vize sınav notundan bağımsız olarak final, bütünleme, tek ders veya tamamlama sınavlarının birinden asgari 60 ders notu alınması dersi geçmek için yeterli olacaktır.
  2. Ders geçme not ortalaması hesaplanırken; final veya bütünleme notu, I. vize ya da birden fazla vize yapıldıysa yapılan vize sınavların ortalama notundan yüksekse ders geçme notu olarak bu not kabul edilecektir.
  3. I. vize notu veya birden fazla vize yapıldıysa vize sınavlarının ortalaması final veya bütünleme notundan yüksekse, I. vizenin ya da vizelerin ortalamasının %40'ı ortalamaya dahil edilecektir.

     

4)    Klinik Öncesi Uygulama dersleri yapılamayacak olup, eksik kalan uygulamalar, gelecek eğitim öğretim döneminde dönem içine yayılarak yapılacaktır. Sınavlar KEYPS sistemi üzerinden yazılı sınav şeklinde 1. maddede belirtilen tarihlerde yapılacaktır.

 

5)    Klinik Gözlem dersleri yapılmayacak olup, eksik kalan uygulamalar gelecek eğitim öğretim döneminde dönem içine yayılarak yapılacaktır. İlgili derslerin sınavları 1. maddede belirtilen tarihlerde KEYPS sistemi üzerinden online olarak yazılı sınav şeklinde yapılacaktır. Daha önceden Klinik Gözlem dersini alan ve final sınavından kalan öğrencilerin ders için belirlenen bütünleme tarihlerinde sınavları yapılacaktır.

 

6)    Klinik Eğitim derslerine (Stajlar)  katılım gönüllülük esası ile yapılacaktır. Stajlara  gönüllü olarak katılmak isteyen öğrencilerin başvuruları alınacak ve başvurusu onaylanan öğrencilerden kendi rızaları ile katılmak istediklerine dair imzalı beyan alınacaktır. Staja gönüllülük esasıyla katılan öğrenciler ile katılmayan öğrenciler arasında sınav yöntemi açısından fark bulunmayacaktır. Tüm staj sonu sınavları, öğrencinin yer aldığı ilgili stajın son haftasında online sistem üzerinden sözlü olarak yapılacaktır. Daha önceden Klinik Eğitim dersini alan ve final sınavından kalan öğrencilerin sınavları ise ders için belirlenen bütünleme tarihlerinde yapılacaktır.

 

7)    5. sınıf bitirme tezi teslim tarihinde değişiklik yapılmayacak olup son teslim tarihi 22 Mayıs 2020'dir. Bitirme tezleri .pdf formatında tez teslim formu ile birlikte elektronik olarak teslim alınacaktır. Bu dersten başarısız olan öğrenciler için 1. maddede teorik dersler için belirlenen bütünleme tarihine kadar süre tanınacaktır. 07 Ağustos 2020 tarihine kadar teslim edilmemesi durumunda öğrenci mezun olamayacak ve yeni eğitim-öğretim döneminde yeni bir bitirme tezi verilecektir.